Artykuły

Miliony na opiekę nad matką i dzieckiem

Autor: Andrzej Dereń.
Publikacja: Piątek, 24 - Marzec 2017r. , godz.: 08:10

Obraz


Spółki medyczne działające na terenie powiatu prudnickiego pozyskały spore środki na realizację projektów związanych z podnoszeniem jakości opieki nad matką i dzieckiem, łącznie ponad 7 milionów złotych.W ramach konkursu Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego spółka Prudnickie Centrum Medyczne pozyska ponad 830 tys. złotych na realizację projektu pod nazwą „Kompleksowy program poprawy jakości opieki nad matką i dzieckiem w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. w Prudniku”. Środki pochodzić będą ze wspomnianego programu. Z kolei spółka Optima Medycyna z siedzibą w Opolu wywalczyła projekt „Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem drogą do zastępowalności pokoleń mieszkańców Subregionu Środkowego” z dofinansowaniem 6,28 mln zł.Projekt PCM-u zajął w konkursie subregionu środkowego pierwsze miejsce, a Optimy trzecie. (fot. Damian Wicher)


Powrót do wyboru artykułu.

ETygodnik

Tygodnik Prudnicki
adres: ul. Kościuszki 13a, 48-200 Prudnik
telefon: +48 77 436 28 77
fax: +48 77 436 28 77
e-mail:

internet: www.tygodnikprudnicki.pl
www.aneks.com.pl
konto: Bank Zachodni WBK 1 Prudnik
84 1090 2226 0000 0005 7401 1084